jdopaktuit056

Over JDOF

Gek op dansen? Wil je méér doen met dans? En woon je in Friesland? Dan is de JDOF iets voor jou! 

Wat is de JDOF?
De Jeugd Dans Opleiding Frysl√Ęn is een driejarige opleiding voor jong danstalent in Friesland en is gevestigd in Cultuur Centrum Neushoorn in Leeuwarden.¬†Het gehele jaar wordt op hoog niveau les gegeven in verschillende dansstijlen. Het laatste jaar staat vooral in het teken van het maken van een aantal choreografie√ęn voor de jaarlijkse eindvoorstelling.

Vaste onderdelen zijn moderne dans, jazzdans en klassiek ballet. Ook wordt er les gegeven in andere dansstijlen en andere disciplines zoals werelddans, street-dance, stemexpressie, drama en dansgeschiedenis. Alle lessen worden gegeven door ervaren specialisten op hun gebied.

De derde jaars leerlingen hebben de hoofdrol bij de eindvoorstelling, maar alle andere leerlingen dansen ook mee. Om nog meer podiumervaring op te doen wordt er regelmatig opgetreden. Deze presentaties zijn dan onderdeel van een voorstelling (in de eigen Dansstudio of in de Friese theaters), festival of een andere speciale gelegenheid, zoals een locatieproject.

De JDOF behoort sinds juli 2013 officieel tot erkend Leerbedrijf Artiest.

Voor wie?
De JDOF is voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar, die vanuit dansscholen, creativiteitscentra of gymnastiek-verenigingen al actief met dans bezig zijn en die zich verder willen ontwikkelen. Maar óók voor jongeren die getalenteerd zijn, die gek zijn van dansen, die van bewegen houden, gemotiveerd zijn en vaker willen trainen. Wanneer je in de leeftijd bent van 12 tot 14 jaar en op het voorgezet onderwijs zit of daar na de zomervakantie naar toe gaat kun je auditie doen.

Waar en wanneer?
De lessen van de leerlingen in het voorbereidend jaar zijn op zaterdag en van de eerste jaars op vrijdag en zaterdag. Het tweede jaar traint op dinsdag en vrijdag en het derde jaar op dinsdag en donderdag. Op de avonden door de week wordt er van 17.00-20.15 uur getraind en op zaterdag van 10.00-13.30 uur.

Kosten (wijzigingen onder voorbehoud)
Voor het cursusjaar 2016-2017 gelden de volgende tarieven:
– 1ste jaars beginners¬†‚ā¨275,- (te betalen in¬†4 termijnen) + ‚ā¨30,- voor het JDOF vestje
+ kleding pakket (2 balletpakken (1X met V-hals en 1X met dunne bandjes, hotpant hoog,
lange jazz-pantalon/koord, jazz-schoenen/laag/veter, kniebeschermers zwart.
Dit pakket is tot half september te koop met 15% korting bij Rutten4Dance in Sneek.

-1ste jaars gevorderd en 2de jaar ‚ā¨500,- (te betalen in 4 termijnen)
Voor de klassieke balletlessen zijn balletschoenen nodig, een roze balletmaillot, en een haarnet voor¬†een knotje. Prijs ligt rond de ‚ā¨40,-.

-3de jaar ‚ā¨575,- (te betalen in 4 termijnen)
Voor het 3de jaar worden dans sneakers geadviseerd.

Voorstellingen
Jaarlijks bezoeken we drie tot vier voorstellingen, waarvoor we groepskortingen regelen.
De gemiddelde voorstelling kost ‚ā¨10,-.

Let op! Het cursusgeld wordt ten alle tijden ge√Įnd, ook bij het vroegtijdig afbreken van het lopende cursusjaar.
Bij de overgang naar een volgend cursusjaar kan de leerling vóór de start van het nieuwe seizoen de opleiding kosteloos stopzetten.

Voor ouders met beperkte financi√ęle middelen¬†is het Jeugd Cultuurfonds in het leven geroepen, zie: cultuurfonds.nl

Auditie
Wil je aangenomen worden op de JDOF dan moet je auditie doen. Elk jaar worden deze audities gehouden in april.
Klik hier voor meer informatie.

Stichting JDOF
De opleiding van de stichting Jeugd Dans Opleiding Frysl√Ęn is sinds 2002 mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Frysl√Ęn.
beleidsplan 2014-2015

///////

Oer JDOF
Gek op d√Ľnsjen? Wolst do mear dwaan mei d√Ľns? En wennest do yn Frysl√Ęn? Dan is de¬†JDOF¬†wat foar dy!

Wat is de JDOF?
De Jeugd D√Ľns Oplieding Frysl√Ęn is in¬†trijejierrige¬†oplieding foar jong¬†d√Ľnstalint¬†yn Frysl√Ęn. It hiele jier wurdt op heech nivo les j√Ľn yn ferskillende¬†d√Ľnsstilen. It tredde jier stiet benammen yn it ramt fan it meitsjen fan in tal koreografyen¬†foar de jierlikse¬†einfoarstelling.

F√™ste √Ľnderdielen binne moderne d√Ľns,¬†jazzd√Ľns, klassyk¬†ballet¬†en¬†d√Ľnsekspresje. Ek wurdt der les j√Ľn yn oare¬†d√Ľnsstilen¬†en oare¬†dissiplines¬†lykas¬†wr√Ęldd√Ľns,¬†street-dance,¬†stimekspresje, drama en¬†d√Ľnsskiednis. Alle lessen wurde j√Ľn troch spesjalisten¬†op har gebiet.

De treddejiers¬†learlingen hawwe de haadrol by de¬†einfoarstelling, mar alle oare learlingen d√Ľnsje ek mei.¬†Om noch mear¬†poadium√Ľnderfining op te dwaan wurdt der regelmjittich optreden. Dizze presintaasjes binne dan √Ľnderdiel fan in foarstelling (yn de eigen¬†d√Ľnsstudio¬†of yn de Fryske¬†teaters), festival of in oare spesjale gelegenheid, lykas in¬†lokaasjeprojekt.

De¬†JDOF¬†is s√Ľnt july 2013¬†offisjeel erkend¬†Leerbedrijf¬†Artyst.

Foar wa?

De¬†JDOF¬†is foar jongeren fan 12¬†oant en mei 16¬†jier, dy‚Äôt fan√ļt¬†d√Ľnsskoallen, kreativiteitssintra¬†of¬†gymnastykferienings¬†al aktyf mei d√Ľns dwaande binne en dy’t har fierder √Ľntwikkelje wolle. Mar ek foar jongeren dy¬†talintearre binne, dy‚Äôt gek fan d√Ľnsjen binne, dy‚Äôt fan bewegen h√Ęlde, motivearre binne en faker traine wolle. Ast do tusken 12¬†oant 14¬†jier bist en op it¬†fuortset¬†√Ľnderwiis sitst of d√™r nei de simmerfak√Ęnsje nei ta giest, kinsto audysje dwaan.

Wêr en wannear?
De lessen fan de earstejiers¬†begjinners binne op sneon, fan de earste¬†jiers middennivo¬†op freed en sneon. It twadde jier¬†traint¬†op tiisdei en freed en it tredde jier op tiisdei en tongersdei. Op de j√Ľnen troch de wike wurdt der fan 17.00 oant 20.15¬†oere¬†traind¬†en op sneon fan 10.00 oant 13.30¬†oere.

Kosten 
Foar it kursusjier 2016-2017 jilde de folgjende tariven:
1ste¬†jiers¬†begjinners ‚ā¨275,-
1ste¬†jiers¬†gevorderd¬†en 2de¬†jier ‚ā¨500,-
3de¬†jier ‚ā¨575,-
It¬†kursusjild¬†wurdt altyd¬†ind, ek by it¬†earder¬†√īfbrekken fan it rinnende¬†kursusjier.¬†By de oergong nei in folgjend¬†kursusjier kin de learling foar de start fan it nije seizoen der s√Ľnder ekstra kosten¬†mei oph√Ęlde.

Foar √Ęlders mei beheinde finansjele middels is it Jeugd¬†Cultuurfonds¬†yn it libben roppen, sjoch:¬†cultuurfonds.nl

Hoe kinsto dy oanmelde?
Wolsto oannommen wurde op de JDOF dan moatst audysje dwaan. Alle jierren wurde dizze audysjes yn’e maitiid holden.
Klik hjir foar mear ynformaasje.

Stifting JDOF
De oplieding fan de stifting Jeugd D√Ľns Oplieding Frysl√Ęn is s√Ľnt 2002 mooglik makke troch in subsydzje fan de Provinsje Frysl√Ęn.