Alles over de kosten

We houden de deelnamekosten zo laag mogelijk, mede omdat naast de deelnamekosten er ook kosten zijn voor kleding en schoeisel. In samenwerking met onze leveranciers stellen we goede en betaalbare pakketten samen.

De kosten

Voorbereidend jaar  € 450,-
+ aanschaf vestje JDOF  € 30,- 
1ste jaars   € 650,- 
2de jaars    € 650,- 
3de jaars    € 650,- 

Het totale cursusgeld , en de kosten van het vestje voor het voorbereidende jaar, worden geïnd middels een automatische incasso en verdeeld over 4 termijnen. 

Let op! Het cursusgeld wordt in het lopende seizoen te allen tijde geïnd, ook bij het vroegtijdig afbreken door de leerling of op advies van de JDOF. Bij de overgang naar een volgend cursusjaar kan de leerling vóór de start van het nieuwe seizoen (voor 1 augustus) de opleiding kosteloos stopzetten.

Voorstellingen

Jaarlijks bezoeken we enkele dansvoorstellingen, waarvoor we groepskortingen regelen. De gemiddelde voorstelling kost €10,-. De leerrlingen kunnen gratis de jongerenpas van de Harmonie aanvragen om gebruik te maken van de lage ticketprijzen.

Kleding

Nieuwe leerlingen maken een afspraak bij danswinkel Rutten in Sneek, voor het passen en bestellen van hun danskleding. Wij vragen je je eigen danskleding en schoenen mee te nemen, zodat je niet artikelen aanschaft die je wellicht al hebt. Voor vragen kun je het beste contact opnemen met Antoinet Rutten 0515-414584 Of via de site www.rutten4dance.nl

 

Spitzen - vanaf het eerste jaar zijn er spitzen nodig voor de lessen, deze kunnen aangeschaft worden via de opleiding. Hiervoor wordt aan het begin van het seizoen een speciale spitzen pas-avond gehouden. Je kunt dan verschillende spitzen uitproberen en direct aanschaffen.

 

Lessen

Het JDOF seizoen loopt van augustus/september tot en met juni. De JDOF behoudt zich het recht voor om leerlingen bij onvoldoende prestatie van de opleiding te verwijderen.

Aansprakelijkheid 

De JDOF heeft voor de leerlingen een beperkte collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Bij overlijden wordt € 5.000,- uitgekeerd, bij blijvende invaliditeit € 10.000,-. - Gedurende de lessen en activiteiten is de JDOF niet aansprakelijk voor verlies van, of schade aan eigendommen en/of goederen. 

Jeugdcultuurfonds  

Voor ouders met beperkte financiële middelen is het Jeugd Cultuurfonds in het leven geroepen, zie: www.jeugdcultuurfonds.nl