Wij begeleiden onze talenten naar een hoger niveau

Jeugd Dans Opleiding Fryslân

Begeleiding van de leerlingen

Onze leerlingen krijgen technische danslessen, leren maken en presenteren, persoonlijkheidsontwikkeling en een sterke individuele begeleiding.

Elk leerjaar heeft een eigen coach die de leerlingen begeleidt. Hij/zij is jouw aanspreekpunt in de opleiding. Jouw coach is beschikbaar voor tussentijdse gesprekken. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt bij een auditie, vragen hebt over jouw vorderingen of als er andere dingen spelen die je graag wilt bespreken.

Om je als leerling te begeleiden in je dansontwikkeling, wordt jouw voortgang gevolgd en besproken door middel van beoordelingslessen en voortgangsgesprekken.

Twee maal per jaar vinden er beoordelingslessen plaats.  In deze lessen kijkt een aantal docenten naar de leerlingen tijdens de
lessen. Deze beoordelingslessen vormen samen met feedback van de vakdocent en coach de input voor het voortgangsformulier en het voortgangsgesprek. 

Na elke ronde beoordelingslessen vindt er binnen 4 weken met elke leerling een persoonlijk voortgangsgesprek plaats. 

Hoe ziet die begeleiding eruit

Coach

Elk leerjaar heeft een eigen coach die de leerlingen begeleid.
Je coach is beschikbaar voor tussentijdse gesprekken. Bijvoorbeeld voor leerlingen die audities willen doen. Een extra gesprek kan ook plaatsvinden op initiatief van de coach als die daar aanleiding toe ziet.

Portfolio

Alle leerlingen krijgen een portfolio map waarin zij de voortgangsformulieren en andere documenten, flyers, foto's, en uiteindelijk het certificaat kunnen bewaren. Zo hebben ze aan het eind van de JDOF een mooi gevuld portfolio om op terug te kijken. Je bewaart en beheert dus je eigen documenten.

Afsluiting opleiding  - Certificaat

Als de leerling met goed gevolg alle leerjaren van de JDOF heeft afgelegd ontvangt hij of zij een certificaat. Dit wordt feestelijk uitgereikt aan het eind van het 3e jaar.

Voortgang en beoordelingsprocedures JDOF  

Om jouw als leerling te begeleiden in je dansontwikkeling wordt je voortgang gevolgd en besproken door middel van beoordelings lessen en voortgangsgesprekken.

Beoordelingslessen

Beoordelingslessen

2x per jaar vinden er beoordelingslessen plaats, in december en april. In deze lessen kijken een aantal docenten naar de leerlingen tijdens de lessen. Deze beoordelingslessen vormen samen met feedback van docent en coach de input voor het voortgangsformulier en de gesprekken. We beoordelen in de les op de volgende punten: techniek, kracht, lenigheid, presentatie/improvisatie/dansgevoel en werkhouding.
Per leerjaar zijn er per ronde 2 beoordelingslessen in verschillende stijlen (bijv. jazz en klassiek). 

Voortgangsgesprekken

Na elke ronde beoordelingslessen vindt er binnen 4 weken met elke leerling een persoonlijk voortgangsgesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van een voortgangsformulier. Hierin wordt de stand van zaken en voortgang van de leerling beschreven. Dit formulier wordt ingevuld door de coach van de leerling, met input van de (gast)docenten. De scores uit de beoordelingsles worden in dit formulier verwerkt.

Verder na de opleiding

Na het afronden van de JDOF heb je jezelf ontwikkeld tot een sterke, creatieve danser met een hoog allround dansniveau. Je bent daarmee goed voorbereid op audities voor het HBO en MBO dansopleidingen.

Als je niet professioneel verder gaat met dansen kun je terecht bij verschillende semiprofessionele dansgroepen in en buiten Friesland, waar je je passie voor dans kunt voortzetten. Na je 3e jaar kun je nog steeds lessen volgen bij de JDOF in de Topgroep. De lessen van de Topgroep zijn een mooie aanvulling op dansen bij een semiprofessioneel gezelschap, of als extra training naast je mbo dansvakopleiding.