Subsidiënten en sponsoren

 

Deze instellingen en bedrijven dragen de JDOF een warm hart toe door hun financiële bijdrage.

 

Provinsje Fryslân

 

 

Gerben Reitsma, bloemist Leeuwarden

Bureau CAZ

 

Logo-2