Alles over de vooropleiding

Leerlingen op de JDOF volgen 40 weken per jaar een vast programma, waarin wekelijkse lessen klassiek ballet, moderne dans en jazzdance, worden gecombineerd met blokken urban, dansimprovisatie en choreografie.

De JDOF is een vierjarige vooropleiding waarin leerlingen zes tot negen uren per week lessen volgen, verdeeld over twee of drie dagen. De opleiding start met het voorbereidend jaar. In dit jaar volgen ze als aanvulling op de lessen bij de huidige danschool op zaterdagmiddag lessen bij de JDOF.  Ook na het voorbereidende jaar blijven de leerlingen vaak dansen bij hun huidige dansschool.

In principe sluiten leerlingen na het vierde jaar hun opleiding bij de JDOF af. Voor leerlingen die dan nog een jaar moeten overbruggen, voordat ze kunnen doorstromen naar een MBO of HBO opleiding, biedt de JDOF het Young Artist Program. In dit jaar volgen leerlingen technieklessen en worden ze voorbereid op de audities van de landelijke opleidingen. Het YAP staat open voor alle vergevorderde dansers. 

 

Opbouw van de opleiding

1e jaar

Een jaar waarin je kunt wennen aan het ritme van extra lessen op hoog niveau. De lessen zijn iets korter en alleen op de zaterdagmiddag. Ook de leerlingen van het voorbereidende jaar doen mee aan alle activiteiten van JDOF.

De lessen van de leerlingen in het voorbereidende jaar zijn op zaterdag van 12.30-17.00 uur.

2e jaar

Les klassiek ballet plus een half uur spitzenles, les moderne dans, les jazz- show dans en lesblokken improvisatie en urban

De tweedejaars trainen op dinsdagavond van 17.15 - 21.00 uur en op zaterdagmiddag van 12.30-15.45 uur.

 

 

3e jaar

Les klassiek ballet plus een half uur spitzenles, les moderne dans, les jazzdance dans en lesblokken urban en show.

De derdejaars trainen op donderdagavond  van 17.15 - 21.00 uur en op zaterdag van 9.00-12.15 uur

4e jaar

Les klassiek ballet plus een half uur spitzenles, les moderne dans, les jazzdance dans, choreografie en lesblokken urban en show. De vierdejaars doen ook mee aan projectmatige activiteiten en krijgen auditiebegeleiding. De derdejaars trainen op donderdagavond van 17.15 - 21.00 uur  en op zaterdag van 9.00 - 12.15 uur. Vierdejaars kunnen hun lesprogramma uitbreiden naar 6 lessen (9,5 uur per week).

 

Waar en wanneer

  • De lessen van de leerlingen in het voorbereidend jaar zijn op zaterdag van 12.30-17.30 uur.
  • De eerste jaars trainen op dinsdagavond van 17.00-20.30 uur en op zaterdagmiddag van 12.30-15.45 uur.
  • De tweede jaars trainen op dinsdagavond van 17.00-21.00 uur en op zaterdag van 9.00-12.15 uur.
  • De derde jaars trainen op donderdag van 17.00-21.00 uur en op zaterdag van 9.00-12.15 uur.
  • De TOP groep traint op donderdag van 17.00-20.30.

De kosten

1ste jaar  € 450,-
+ aanschaf vestje JDOF  € 35,- 
2de jaars   € 650,- 
3de jaars   € 650,- 
4de jaars   € 650,- 

Het totale cursusgeld , en de kosten van het vestje voor het voorbereidende jaar, worden geïnd middels een automatische incasso en verdeeld over 4 termijnen. 

Let op! Het cursusgeld wordt in het lopende seizoen te allen tijde geïnd, ook bij het vroegtijdig afbreken door de leerling of op advies van de JDOF. Bij de overgang naar een volgend cursusjaar kan de leerling vóór de start van het nieuwe seizoen (voor 1 augustus) de opleiding kosteloos stopzetten.

Voorstellingen

Jaarlijks bezoeken we enkele dansvoorstellingen, waarvoor we groepskortingen regelen. De gemiddelde voorstelling kost €10,-. De leerrlingen kunnen gratis de jongerenpas van de Harmonie aanvragen om gebruik te maken van de lage ticketprijzen.

Kleding

Nieuwe leerlingen maken een afspraak bij danswinkel Rutten in Sneek, voor het passen en bestellen van hun danskleding. Wij vragen je je eigen danskleding en schoenen mee te nemen, zodat je niet artikelen aanschaft die je wellicht al hebt. Voor vragen kun je het beste contact opnemen met Antoinet Rutten 0515-414584 Of via de site www.rutten4dance.nl

 

Spitzen - vanaf het eerste jaar zijn er spitzen nodig voor de lessen, deze kunnen aangeschaft worden via de opleiding. Hiervoor wordt aan het begin van het seizoen een speciale spitzen pas-avond gehouden. Je kunt dan verschillende spitzen uitproberen en direct aanschaffen.

 

 

Lessen

Het JDOF seizoen loopt van augustus/september tot en met juni. De JDOF behoudt zich het recht voor om leerlingen bij onvoldoende prestatie van de opleiding te verwijderen.

Aansprakelijkheid 

De JDOF heeft voor de leerlingen een beperkte collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Bij overlijden wordt € 5.000,- uitgekeerd, bij blijvende invaliditeit € 10.000,-. - Gedurende de lessen en activiteiten is de JDOF niet aansprakelijk voor verlies van, of schade aan eigendommen en/of goederen. 

Jeugdcultuurfonds  

Voor ouders met beperkte financiële middelen is het Jeugd Cultuurfonds in het leven geroepen, zie: www.jeugdcultuurfonds.nl

Begeleiding van de leerlingen

Onze leerlingen krijgen technische danslessen, leren maken en presenteren, persoonlijkheidsontwikkeling en een sterke individuele begeleiding.

Elk leerjaar heeft een eigen coach die de leerlingen begeleidt. Hij/zij is jouw aanspreekpunt in de opleiding. Jouw coach is beschikbaar voor tussentijdse gesprekken. Bijvoorbeeld als je hulp nodig hebt bij een auditie, vragen hebt over jouw vorderingen of als er andere dingen spelen die je graag wilt bespreken.

Om je als leerling te begeleiden in je dansontwikkeling, wordt jouw voortgang gevolgd en besproken door middel van beoordelingslessen en voortgangsgesprekken.

Twee maal per jaar vinden er beoordelingslessen plaats.  In deze lessen kijkt een aantal docenten naar de leerlingen tijdens de
lessen. Deze beoordelingslessen vormen samen met feedback van de vakdocent en coach de input voor het voortgangsformulier en het voortgangsgesprek. 

Na elke ronde beoordelingslessen vindt er binnen 4 weken met elke leerling een persoonlijk voortgangsgesprek plaats. 

Hoe ziet die begeleiding eruit

Coach

Elk leerjaar heeft een eigen coach die de leerlingen begeleid.
Je coach is beschikbaar voor tussentijdse gesprekken. Bijvoorbeeld voor leerlingen die audities willen doen. Een extra gesprek kan ook plaatsvinden op initiatief van de coach als die daar aanleiding toe ziet.

Portfolio

Alle leerlingen krijgen een portfolio map waarin zij de voortgangsformulieren en andere documenten, flyers, foto's, en uiteindelijk het certificaat kunnen bewaren. Zo hebben ze aan het eind van de JDOF een mooi gevuld portfolio om op terug te kijken. Je bewaart en beheert dus je eigen documenten.

Afsluiting opleiding  - Certificaat

Als de leerling met goed gevolg alle leerjaren van de JDOF heeft afgelegd ontvangt hij of zij een certificaat. Dit wordt feestelijk uitgereikt aan het eind van het 3e jaar.

Voortgang en beoordelingsprocedures JDOF  

Om jouw als leerling te begeleiden in je dansontwikkeling wordt je voortgang gevolgd en besproken door middel van beoordelings lessen en voortgangsgesprekken.

Beoordelingslessen

Beoordelingslessen

2x per jaar vinden er beoordelingslessen plaats, in december en april. In deze lessen kijken een aantal docenten naar de leerlingen tijdens de lessen. Deze beoordelingslessen vormen samen met feedback van docent en coach de input voor het voortgangsformulier en de gesprekken. We beoordelen in de les op de volgende punten: techniek, kracht, lenigheid, presentatie/improvisatie/dansgevoel en werkhouding.
Per leerjaar zijn er per ronde 2 beoordelingslessen in verschillende stijlen (bijv. jazz en klassiek). 

Voortgangsgesprekken

Na elke ronde beoordelingslessen vindt er binnen 4 weken met elke leerling een persoonlijk voortgangsgesprek plaats. Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand van een voortgangsformulier. Hierin wordt de stand van zaken en voortgang van de leerling beschreven. Dit formulier wordt ingevuld door de coach van de leerling, met input van de (gast)docenten. De scores uit de beoordelingsles worden in dit formulier verwerkt.

Verder na de opleiding

Na het afronden van de JDOF heb je jezelf ontwikkeld tot een sterke, creatieve danser met een hoog allround dansniveau. Je bent daarmee goed voorbereid op audities voor het HBO en MBO dansopleidingen.

Als je niet professioneel verder gaat met dansen kun je terecht bij verschillende semiprofessionele dansgroepen in en buiten Friesland, waar je je passie voor dans kunt voortzetten. Na je 3e jaar kun je nog steeds lessen volgen bij de JDOF in de Topgroep. De lessen van de Topgroep zijn een mooie aanvulling op dansen bij een semiprofessioneel gezelschap, of als extra training naast je mbo dansvakopleiding.