Disclaimer en privacyverklaring

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder: de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden; 

  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; 
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

2. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

4. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

5. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

6. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

7. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

8. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

9. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

10. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Privacyverklaring

Stichting Jeugd Dans Opleiding Fryslȃn legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering voor haar taak, namelijk het verzorgen van een dansopleiding voor haar leerlingen.

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals banken voor de verwerking van incassomachtigingen en docenten voor het bijhouden van presentielijsten, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze externe partijen vertrouwelijk behandeld.

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over lesblokken, voorstellingen etc,.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als leerling. Stuur hiervoor een email naar info@jdof.nl.

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven via dit email adres.

Stichting Jeugd Dans Opleiding Fryslȃn zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Cookie statement

Cookies op jdof.nl

Analytische cookies

JDOF maakt gebruik van Analytische cookies. Dit doen wij om het gebruik van de JDOF websites te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanent cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt JDOF inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de JDOF websites worden gebruikt en kunnen aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de website worden maken. Zodoende zorgen wij ervoor dat de JDOF website optimaal werkt. De gegevens zijn geanonimiseerd en zijn niet te herleiden naar een locatie of persoon.

Cookie: _utma
Doel: Wordt gebruikt om het aantal bezoeken (voor elke bezoeker), de tijdsduur van het bezoek, het vorige bezoek en het huidige bezoek te meten en op te slaan.
Opslagperiode: 2 jaar

Cookie: _utmb
Doel: Wordt gebruikt om te controleren hoe snel gebruikers de website verlaten: wanneer een bezoek start en wanneer deze ongeveer eindigt.
Opslagperiode: 30 minuten

Cookie: _utmc
Doel: Wordt gebruikt om te controleren hoe snel gebruikers de website verlaten: wanneer een bezoek start en wanneer deze ongeveer eindigt.
Opslagperiode: Tot einde browser sessie

Cookie: _utmt
Doel: Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.
Opslagperiode: 10 minuten

Cookie: _utmz
Doel: Wordt gebruikt om te controleren of een gebruiker van een zoekmachine, of niet vanaf een vorige pagina.
Opslagperiode: 6 maanden

Cookies van derde partijen

Via onze webwinkel worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

YouTube

Cookie: PREF Doel: Deze cookie slaat uw voorkeuren en andere informatie op, met name de voorkeurstaal, het aantal zoekresultaten dat u op uw pagina wilt weergeven en of u het SafeSearch-filter van Google al dan niet wilt inschakelen. Opslagperiode: 10 jaar

Cookie: VISITOR_INFO1_LIVE Doel: Een cookie die door YouTube wordt ingesteld en die je bandbreedte meet om te bepalen of je de nieuwe speler interface of de oude hebt. Opslagperiode: 8 maanden

Cookie: YSC Doel: Deze cookie wordt ingesteld door de YouTube-videoservice op pagina’s met ingesloten YouTube video’s. Opslagperiode: Einde browser sessie

Cookie: GPS Doel: Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. Opslagperiode: Einde browser sessie

Cookies Verwijderen:
Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari (IOS)
Safari (macOS)

 

DE OPLEIDING

Moderne dans - Klassiek Ballet - Jazz - Commercial - Hiphop

Wil je meer weten over de JDOF en wat we jou kunnen bieden?

 

 

Lees meer

Subsidiënten & sponsoren