De docenten, het bestuur en de medewerkers van de JDOF

De dansdocenten zijn erg belangrijk voor de JDOF, daarom stellen we hen met trots aan je voor. Zij zijn degenen die het danstalent in hun leerlingen helpen ontwikkelen en hen als dansers begeleiden. Het bestuur houdt toezicht, is klankbord en bestaat uit 6 bestuursleden. Het is divers samengesteld en ook een aantal ouders hebben zitting in het bestuur.

Het bestuur

Het bestuur houdt toezicht, is klankbord en bestaat uit 6 bestuursleden. Het is divers samengesteld en ook een aantal ouders hebben zitting in het bestuur. De leden hebben duidelijk affiniteit met dans en proberen de JDOF richting en continuïteit te bieden. De artistieke en zakelijke leiding zijn aanspreekpunt voor het bestuur. Zij verzorgen de dagelijkse leiding van de JDOF en zijn ook bij bestuursvergaderingen. Jaarlijks zijn er minimaal 8 vergaderingen waarbij twee vergaderingen in het teken staan van jaarplan en jaarverantwoording. Een keer per twee jaar evalueert het bestuur (zonder medewerkers) zelf haar werkwijze en stelt het reglement indien nodig bij. De volgende leden hebben op dit moment zitting in het bestuur: Yildou de Boer (voorzitter), Ronald Agema (penningmeester), Esther van Olst, Joost Agema, Nynke Broekens en Nora de Loyer.